PROPOLİS

PROPOLİS :

Propolis arıların bitki filiz ve tomurcuklarından topladığı, kovan giriş deliğini, çatlak ve kırıkları kapattığı, antibakteriyal, antiviral, antifungal, antioksidan,
antiparazitik özelliklere sahip yapışkan ve reçinemsi bir maddedir. Arılar bitkilerden topladığı reçinemsi maddeyi arka ayaklarında kovana taşırlar.
Balmumu ve bazı sindirim salgıları ile karıştırarak kovan içinde kullanırlar. Arılar propolisi kavak, meşe, kayın, okaliptus ağaçları ve çalılıklardan toplarlar.
Arının arka bacağında tapladığı propolis kovanda ancak diğer arıların yardımı ile boşaltılabilir. Arılar propolisi kovanda dip tahtası, çerçeve kenarları ve giriş deliği arkasında biriktirirler.

Propolisin Fiziksel Özellikleri :

 1. Renk: Bitki türüne bağlı olarak renk sarıdan koyu kahveye kadar değişir.
 2. Propolis 60-70 0C de sıvı, 25-45 0C de yumuşak ve yapışkan, 15 0C altında ise katı kırılgandır.
 3. Propolis etanol, glycol ve suda belirli oranlarda çözünür
 4. Anti bakteriyal komponentler genellikle alkol ve suda çözülürler.
 5. Propolis saf katı, sıvı, tablet, sprey, pomad, propolisli sabun, propolisli şeker vb. gibi birçok şekil ve formulasyonlarda pazarlanmaktadır.

Propolisin Yapılışı ve Bileşimi :

Propolis örneklerinde bitkisel kaynağa bağlı olarak 150-200 bileşik veya
kimyasal saptanmıştır.

Bunlardan bazıları:

 1. Flavonlar ve flavonoidler
 2. Terpenler ve terpenoidler
 3. Aromatik asit ve esterleri
 4. Alifatik asit ve esterleri
 5. Amino asitler
 6. Alkoller
 7. Aldehitler
 8. Kalkonlar
 9. Ketonlar
 10. Hidrokarbonlar

Propolis Toplama Yöntemleri

· Çerçeveler Arasından Toplama

· Kovan Giriş Deliğinden Toplama: Polen üretimi ile birlikte yapılır. Bu amaçla polen tuzakları kullanılır. Arının dışarıdan getirdiği propolis bu tuzaklardan geçerken hazneye düşer.

· Örtü Bezinden Toplama: Bunun için teli özel örtüler kullanılır. Arılar bu telli örtünün deliklerini kapatmak için bu kısımları propolis ile doldurur. Bu örtü sıcak suya batırılarak
propolisin suya geçmesi sağlanır. Buradan toplanır.
veya arıların üst kapak altına delikli propolis tuzakları kullanılır.

Propolisin Faydaları Ve Kullanma Alanları :

Anti-astımatik etki ve ağız spreyleri
Anti romatizmal (Donadieu, 1979), etki
Akciğer rahatsızlıklarında,
Melanoma ve carcinoma tumor hücreleri tedavisinde,
Doku yenileyici,
Kapillar damarları güçlendirici,
Anti diabetik,
Fitoinhibitor, (Donadieu, 1979;Bianchi, 1991)
Propolisin herhangi bir yan etkisi yoktur ancak bazı kişilerde hafif alerjik reaksiyona neden olabilir. Japonya ve Çin gibi Uzakdoğu ülkelerinde propolisin bu yüzyılda keşfedilen
” en mükemmel doğal ilaç” olduğu kabul edilmiştir.

Propolisin Tıpta Kullanımı :

Antibiotic aktivite :

Gram positive bacteriae (Bacillus brevis, B.polymyxa, B.pumilus, B. sphaericus, B. subtilis, Cellulomonas fimi, Nocardia globerula, Leuconostoc mesenteroides, Leuconostoc mesenteroides,
Staphylococcus aureus ve Streptococcus faecalis)
Gram negatives (Aerobacter aerogenes, Alcaligenes sp., Bordetella bronchiseptica, Escherichia coli, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa ve Serratia marcescens).
Staphylococcus aureus ve Sptreptococcus mutans. (flavonoids galangine ve pinocembrine)
Antioksidan aktivite :

Arthritis, Romatizma, Artrosis

Anti-fungal aktivite :

(cynamic acid ve flavonoid crisina).

Anestetik etki :

Kokainden 3-5 kez daha kuvvetli anestetik etki nedeniyle diş hekimliğinde kullanma (Ghisalberti 1979)

Antiprotozoan etki :

Trichomomas vaginalis (Scheller et.al., 1977). Giardia lamblia, (Towers et. al., 1990).

Antiviral aktivite :

erpes simplex tip 1 ve 2, adeno virus, corona virus, ve rota virus.,

Antikanser :

Propolisin yapısındaki cynamic asit ve terpenoidler sitotoksik activiteye sahiptir ve propolis intestin, böbrek, meme, burun ve pharynx kanserinde başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

Dermatoloji ve Kozmetikte:

Antibakteriyel, antifungal ve Doku yenileyici

PROPOLiS :

PROPOLiS arıların bitki tomurcuk ve filizlerinden topladığı çok kuvvetli anti-viral, anti-bakteriyel,anti-fungal etkiye sahip yapşkkan organik bir maddedir. Arılar kovan içerisindeki besinleri,
yavruyu ve kendilerini çeşitli mikroplardan (virüsler, bakteriler, fungus) korumak için PROPOLİS toplarlar ve bununla kovan içerisini dezenfekte ederler.

Kovan içerisinde kapalı bir ortamda 50,000-80,000 ergin arı bir o kadar da yavru (yumurta, larva, pupa) bulunmasına, kovan içi sıcaklığın (34°C) ve rutubetin (%40-%65) de virüsler, bakteriler ve
funguslar için çok ideal bir ortam oluşturmasına rağmen PROPOLİS sayesinde hastalıklara yakalanmadan 80 milyon yıldan beri yaşamlarını sürdürmektedir. Kovan içerisine giren
taşıyamayacakları kadar büyük canlıları da PROPOLİS ile kaplayarak bir enfeksiyon kaynağı oluşturmasını önlerler. Kovanın giriş deliğini kırık ve çatlakları PROPOLiS ile kapatarak mikropların
kovana girmesini ve çoğalmasını önlerler.

PROPOLİS bir çok ilacın aktif maddesi olan bitkisel flavonoidler, antioksidanlar, biyolojik aktif maddeler ve terpenlerden oluşmaktadır.

Yapılan çalışmalarda düzenli ve sürekli olarak PROPOLİS alınması durumunda sindirim, solunum ve dolaşım sistemindeki hastalık etmenlerini (patojenleri) yok ettiği, internal toksinleri vücuttan attışı saptanmıştır.

Sentetik antibiyotiklerin aksine uzun süre PROPOLİS kullanımı zararlı bakterilerde direnç oluşturmamakta, yararlı bakterileri de olumsuz olarak etkilememektedir. Bu nedenle PROPOLİS ender bulunan geniş
spektrumlu antibiyotik olarak kabul edilmektedir. Klinik çalışmalarda PROPOLİSin comedo, beriberi, shingles, zosfer psorias, deri ülserine karşı çok etkili olduğunu göstermiştir. PROPOLiS ayrıca ağız yaraları,
periodonditis, diş ağrısı, rhinitis, mide ülseri, nefrit, idrar yolları enfeksiyonu, influenza, diare, polypus, malignant tümör (Kanser) ve diğer bir çok hastalıkta da başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.
Özellikle Japonya’da yapılan klinik çalışmalarda 3 ay ile 1 yıl sürekli bir şekilde alınan PROPOLİSin, çeşitli internal kanser hücrelerinin devitalize ettiği saptanmıştır. PROPOLİS çeşitli kanser hastalıklarının
önlenmesi ve tedavisinde de önemli rol oynamaktadır.

PROPOLİSin yapısındaki flavonoidler dolaşım sisteminde de önemli bir etkiye sahiptir. Kan pulcuklarını ve beyaz kürelerin konglomerasyonunu azaltmakta trombosisi önlemekte, damar sertliğini önlemekte,
kan dolaşımını düzenlemekte, kan şekerini, lipit ve kolesterolü azaltmakta, kanı temizlemektedir. PROPOLİSteki flavonoidler ve terpenler oldukça kuvvetli antioksidan ve antisenilitik etkilere sahiptir.
Unutkanlığa ve beyin damarları kireçlenmesine iyi gelmektedir. PROPOLİSin antioksidan etkisinin BHT den 2 kat daha fazla olduğu bildirilmektedir. Sürekli PROPOLİS kullanımı lipitlerin peruksidasyonunu ve
melanin sedimentasyonunu önlemekte, cytotoxinleri yok etmekte, vücut aktivesini artırmakta ve yaşlanmayı (deception) geciktirmektedir.

PROPOLİSin doğal bir inmunopotentior olduğu, bağışıklığı önemli ölçüde artırdığı, fagoçyte fonksiyonunu hızlandırdığı, vücudun antibody salgılayarak hastalıkları önlediği de bildirilmektedir.
PROPOLİSin anestetik etkisi de olduğu ve ilaçların etkinliklerini artırdığı da söylenmektedir. PROPOLİSin HERHANGİ BİR YAN ETKİSİ YOKTUR.

Ancak bazı kişilerde hafif alerjik reaksiyona neden olabilir. Japonya ve Çin gibi Uzakdoğu ülkelerinde PROPOLİSin bu yüzyilda keşfedilen en mükemmel doğal ilaç olduğu kabul edilmiştir.

Özetlersek, PROPOLİSin aşağıdaki hastalıkların tedavisinde destek olarak kullanılması önerilmektedir.

Ağız içindeki yaralar
Kanser
Periodontitis
Yüksek kolesterol, lipit,trigtliserit
Trachetis –
Kalp yetmezliği
Diş ağrısı
Damar sertliği
Helitosis
Yüksek tansiyon
Ciltteki kaşıntı
Varis
Beriberi
Unutkanlık
Shingles
Beyin damarları kireçlenmesi
Tinca corposis
Diabet
Ülser
Toksinleri atma
Yara ve kesikler
Guatr
Comedo
Prostat
Zosfer psorias
Nefrit
Influenza
idrar yolları enfeksiyonu
Diare
Faranjid
Polypus
Rinit

Show Buttons
Hide Buttons